Henkilötietosuoja

Rohkiasanan henkilötietorekisteristä on 2.5.2019 laadittu henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Henkilötietorekisterin ylläpitäjä on Rohkiasana, Kanavantie 563 c, 77930 Kerkonjoensuu. Yhteyshenkilönä on Irene Pakkanen, sähköposti irene.pakkanen@gmail.com, puhelin 050 3399833.

Kyseessä on Rohkiasanan asiakasrekisteri, markkinointirekisteri ja yrityksen verkkopalvelun, kuten varausten ja uutiskirjeen, käyttäjärekisteri. Asiakkaan omasta tahdostaan luovuttamia henkilötietoja käsitellään palvelujen markkinoinnissa, asiakassuhteiden ylläpidossa sekä yhteydenpidossa. Tiedot (nimi, yhteystiedot, syntymäaika, paikkakunta) kootaan esimerkiksi www-lomakkeista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksella tai tapaamisissa.

Rekisterinpitäjä vastaa, että tietoja säilytetään asianmukaisesti, vain tarpeellisen ajan ja että niitä ei luovuteta eteenpäin.

Jokaisella on oikeus tietää, mitä henkilötietoa hänestä on rekisteröity. Jos haluat, että omat henkilötietosi poistetaan rekisteristä tai niitä oikaistaan, lähetä asiasta pyyntö rekisterinpitäjälle sähköpostilla. Pyyntösi käsitellään kahden kuukauden sisällä, ja saat siitä tiedon sähköpostiisi.